Hellasbc
Image default
Business / Financial Services

Ondernemingsplan op maat

Ondernemingsplan in Vlaanderen

JouwOndernemingsplan.be heeft sinds kort haar kantoor in Antwerpen op de Franklin Rooseveltplaats 12, op de 8e etage.

De ambitieuze Vlaming die de bank heeft bezocht en te horen krijgt dat hij of zij een ondernemingsplan moet indienen is bij ons van harte welkom!

Wij schrijven ondernemingsplannen sinds 2006. Honderden ondernemers in Belgie en Nederland zijn inmiddels geslaagd dankzij ons ondernemingsplan.

Wij kunnen je ondernemingsplan voor je op maat schrijven en wel binnen 1 week. Wij zijn de specialisten in Vlaanderen. Je kan bij ons op kantoor te Antwerpen een gratis afspraak maken. Bij de afspraak kunnen wij met je meedenken over je bedrijfsidee en je kosteloos adviseren over de mogelijkheden na het plan, namelijk de financieringsopties.

Alle diensten en gesprekken zijn gratis, je betaalt alleen voor het ondernemingsplan. Dit mag in 2 termijnen.

Bekijk onze site voor meer info: http://www.jouwondernemingsplan.be

Of bel meteen voor een afspraak: 03 808 4038

Wij wensen je goede zaken !

 

Met ons ondernemingsplan de meeste kans

Met meer dan 500 geschreven ondernemingsplannen in België en Nederland, is JouwOndernemingsplan jouw partner  voor het gehele traject van (startend) ondernemerschap. Vanaf 2006 hebben wij contacten overgehouden bij banken en investeerders. Simpel gezegd, gedurende het gehele traject zijn wij jouw partner, van samen meedenken over jouw bedrijfsformule tot en met het jou vergezellen bij gesprekken met een Belgische bank.

Met meer dan 10 jaar ervaring in het schrijven van ondernemingsplannen en enorm veel verstrekte kredieten door de banken kunnen wij wel zeggen dat wij daar specialisten in zijn! Wij krijgen zeer veel complimenten van de accountmanagers van de banken en van investeerders vanwege de professionele (!) kwaliteit van onze ondernemingsplannen en business plannen. 

Vergeet niet dat 70 % van degenen welke een ondernemingsplan zonder deskundige hulp maken geen financiering verkrijgt. Dat weten wij uit ervaring van onze contacten met de banken.  

Het ondernemingsplan of business plan welke wij schrijven is op maat. Elke onderneming heeft een andere benadering nodig. Wij starten voor jou een uitgebreid marktonderzoek, de marketing-mix en omzetcalculatie om na vele financiele stappen uit te komen tot balansen, begrotingen en financiele kengetallen. 

Samen met ons heb je een zeer grote kans voor het aanvragen van een (starters)krediet of participatie. Wij kunnen je ook vertellen bij welke bank of instelling je juist niet moet zijn voor jouw specifiek bedrijf en welke bank toch wel ruime marges hanteert. Enkele banken zijn conservatief en financieren bijvoorbeeld geen website-bedrijven. Andere banken vereisen weer een bepaalde  solvabiliteit. 

Wij gaan zelfs met je mee naar de bank of investeerder! Om je daarbij te begeleiden als je financieel adviseur. Banken hebben hier nimmer een probleem mee; zij zien dit juist als een verrijking. Als ondernemer ontwerp je ook niet altijd je eigen website of besteedt je je boekhouding juist uit. Je hoeft dus uiteraard niet het marktonderzoek of je Quick Ratio of je Netto Werk Kapitaal uit je hoofd te kennen. Daar zijn wij voor! Jij doet waar je goed in bent en dat is managen en ondernemen!

Je hebt al een compleet ondernemingsplan voor slechts € 695,- inclusief BTW met:

 

 • Samen met jou brainstormen over jouw bedrijfsformule
 • Een professioneel ondernemingsplan met uitgebreid marktonderzoek en omzetcalculatie
 • Met als gratis extra service het jou ondersteunen bij de gesprekken met de bank
 • Het gemak van betalen in 2 termijnen
 • De BTW in onze factuur kan je terugvragen bij de FOD Financien
 • Wij ondertekenen een geheimhoudingsverklaring (NDA) met jou
 • Een digitale en luxe ingebonden papieren versie van je ondernemingsplan

 

——————

Verschillende banken: Wij kunnen jouw ondernemingsplan versneld aan de bank presenteren voor hun feedback. Voorwaarde is dat je aan de solvabiliteitseis voldoet , dus circa 25 % aan eigen vermogen bij een eenmanszaak of 35 % bij een B.V.B.A.

Bij investeringen boven € 1 miljoen leggen wij jouw ondernemingsplan voor aan investeerders in ons netwerk. Zij kennen de kwaliteit van onze ondernemingsplannen.

GeldVoorElkaar.nl: Wij zijn intermediair van GeldVoorElkaar.nl en kunnen voor jou het ondernemingsplan bij hen indienen. GeldVoorElkaar.nl is een crowdfundingsite. Dit betekent dat wij jouw bedrijfsidee op deze site plaatsen voor investeerders. Het is gebleken dat 90% van de geplaatste projecten wordt gefinancierd, dit is een hard en verifieerbaar cijfer.

Natuurlijk zijn wij je dus ook behulpzaam bij andere instellingen, private investors, gemeente, provincie of Business Angels.

————-

Kans op een lening bij de bank met ons ondernemingsplan

Ondernemen vereist investering. Dit zijn relatief grote bedragen die je mischien niet zelf kunt dragen. Je wilt natuurlijk weten hoe groot de kans is op een krediet om dit te kunnen financieren. Wij weten precies waar de krediet-adviseurs van de banken naar kijken, of het nou de KBC, Belfius of elke andere willekeurige instantie betreft. Veel van onze cliënten vragen ons wat de kans is op een krediet. Getuige onze ervaring is een positief antwoord afhankelijk van de volgende componenten:

 • Een goed en sterk ondernemingsplan met positieve vooruitzichten om de lening af te kunnen lossen. Dit is geen probleem, hier zorgen wij voor;
 • Een ondernemend persoon achter het ondernemingsplan met een duidelijk en helder verhaal; Voordat wij naar de bank gaan geven wij jou advies en tips om te kunnen slagen bij dit gesprek. Het is vanzelfsprekend dat de eerlijkheid en integerheid van de ondernemer achter het ondernemingsplan sterk telt bij de banken;
 • Geen zware negatieve kredietnotering; Bij een lichte codering kan er soms o.b.v. zekerheidsstelling een mogelijkheid zijn;
 • Bij onvoldoende zekerheden zoals een verbouwing als activum kan een lening onder borgstelling van toepassing zijn.  Neem met ons contact op voor meer info;
 • Veel banken vereisen een goede solvabiliteit, wat betekent dat er afhankelijk van de rechtsvorm (Eenmanszaak of juist B.V.B.A.) redelijk wat eigen vermogen (zoals spaargeld) of apparatuur of bedrijfswagens moet worden ingebracht. Neem contact met ons op voor de details;
 • Uiteraard heeft elke bank voor haar kredietadviseurs andere richtlijnen die in hoofdlijnen wel met elkaar overeenkomen. De meeste banken vinden het namelijk prima als er intentiecontracten aanwezig zijn. Echter, als je bij de ene bank niet slaagt, kan dat bij de andere bank wel het geval zijn.

Wij hebben een samenwerking met enkele banken waaronder ING Antwerpen in die zin dat jouw ondernemingsplan versneld behandeld kan worden met zeer snelle feedback (binnen 3 dagen!). Hierdoor weet je razendsnel of jouw bedrijfsidee en financieel plaatje voldoen aan de standaarden en rentabiliteitsvooruitzichten die deze bank stelt. Echter, dit gaat niet automatisch. Wij beoordelen eerst jouw bedrijfsidee, eventuele intentiecontracten, eigen vermogens- positie, rentabiliteit en USP. Vinden wij het complete verhaal kansrijk dan dienen wij deze in bij betreffende bank. Zowel de bank als jij zijn hierbij gebaat.

Onthoud dat er altijd alternatieven zijn zoals andere banken, het Participatiefonds, Business Angels Netwerk Vlaanderen, KMO-Cofinanciering, de  WINWIN-lening of crowdfunding.
Wij gaan net zo lang door totdat je ergens slaagt.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je contact met ons opnemen.

Kans op een lening bij het Participatiefonds

Wie financiële hulp nodig heeft bij het opstarten van een onderneming, kan hiervoor niet alleen terecht bij de bekende kredietinstellingen en grote banken, maar ook bij het participatiefonds.

Het participatiefonds is een federale kredietinstelling die jonge ondernemers, beginnende zelfstandigen en werkzoekenden met ondernemingsplannen helpt bij het realiseren van hun project.
Ze beschikken hiervoor over een aantal langetermijnformules zoals de Starteo, Initio en Startlening die telkens voor een periode van 5 tot 10 jaar afgesloten wordt.

Voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden die ondernemingsplannen hebben, zijn er specifieke formules waarbij niet allen financiële maar ook andere steun verleend wordt, zoals juridisch en boekhoudkundig advies.

Voor wie

Voor alle starters – natuurlijke personen en rechtspersonen – die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.

Voor wat

Voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit.

Kenmerken

Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3 %. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met de kmo-cofinanciering is mogelijk.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je contact met ons opnemen.

De WINWIN Lening

Beide partijen winnen erbij.

Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden.

Als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Wie komt in aanmerking?

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

De kredietgever is een particulier. Natuurlijk moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden

Wat zijn de kenmerken?

 • De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar
 • Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen
 • De rentevoet voor 2016 bedraagt maximum 2,25% en minimum 1,125%
 • Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk –maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks– bovenop de éénmalige aflossing na 8 jaar.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je  contact met ons opnemen.

Kans op een lening middels KMO-cofinanciering

Oftewel stapelfinanciering.

De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften.

Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng;
 • € 350.000.

Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.

De tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet minstens 20 % van de globale investeringsbehoefte bedragen.
Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Het minimumbedrag van de “KMO-cofinanciering” is € 7.500.

Voor wie

Bestemd voor zowel starters als bestaande ondernemingen.

Voor wat

Voor de financiering van je materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van je behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit.

Kenmerken

Achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

Mocht je hierover meer informatie willen, dan kan je contact met ons opnemen.

 

 

 

 

http://www.jouwondernemingsplan.be

Gerelateerde artikelen

Provider van internet vergelijken

Goedkope slotenmaker spoedservices

Kartonnen dozen, het verpakkingsmateriaal voor uw producten!