Hellasbc
Image default
Business / Financial Services

Trends binnen de accountancy

Automatisering

Een wereld verandert in hoog tempo, ook voor de registeraccountant. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van automatisering en robotisering. Het scannen van applicaties, en het opstellen en deponeren van de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) gebeurt vaak al zonder dat hier mensen aan te pas komen. Dit ‘no-hands accounting’ zal in de toekomst steeds meer normaal worden. Door de komst van PSD2, de Europese wet voor betalingsverkeer van bedrijven en consumenten, wordt de verbinding gemaakt tussen leverancier en klant. Direct wordt de factuur gemaakt en verwerkt in de boekhouding van de klant. Naar verwachting zal er ook naar de bank een aansluiting gemaakt worden. Deze automatisering is een gunstige ontwikkeling voor de accountantskantoren en banken.

Toenemende complexiteit

In de wet- en regelgeving zijn veel wijzigingen gekomen waardoor het vakgebied complexer en arbeidsintensiever wordt. Er zijn constant herzieningen van de Wft, Wwft, NV COS, RJ en T9BW2. Ook bij andere branches, zoals banken en verzekeraars zijn veranderingen bijvoorbeeld de BBV bij de gemeenten en bij zorginstellingen de wet WMO of de Jeugdwet. Dit heeft zeker invloed op de accountancy. De Autoriteit Financiële Markten handhaaft een strikt toezichtbeleid en schuwt publicatie van negatieve persberichten over de kwaliteit van accountantskantoren niet. De controle van de jaarrekening vraagt steeds meer punctualiteit van de registeraccountant. De markt voor administratieve dienstverlening en accountancy steeg in 2018 met 4,9%, volgens het CBS. Er is bij een derde deel van de zakelijk dienstverleners een tekort aan registeraccountants. Toch is er vertrouwen in de toekomst.

Schaalvergroting

Steeds meer gaan accountantskantoren samenwerken met elkaar, een zogenoemde alliantie. Daarnaast sluiten velen zich aan bij internationale samenwerkingsverbanden. Op dit moment zijn er ongeveer twintig allianties. Deze ontwikkeling verbetert de kwaliteit van externe verslaggeving. Voor kleinere accountantskantoren binnen de alliantie is dit ook gunstig, omdat ze hierdoor deskundigheid van automatisering makkelijker kunnen inzetten. Een goed internationaal netwerk is ook belangrijk voor de fiscale afdelingen. De behoefte aan internationale fiscale advisering neemt toe en accountantskantoren die geen totaalpakket bieden, raken snel klanten kwijt.

Schaalvergroting speelt een belangrijke rol op de markt, waarmee de rentabiliteit toeneemt. Er zijn veel bedrijven die fuseren of of die worden overgenomen. Dat ligt mede ten grondslag aan de groei en positieve trend.